Procedura ubiegania się o odszkodowanie - PZU

Środa, 13 marca 2013 16:35

Aby ubiegać się o odszkodowanie dla osób objętych ubezpieczeniem NNW w LZS-ach należy pobrać druk potwierdzenia ubezpieczenia, wypełnić go, a następnie dostarczyć do najbliższej placówki PZU wraz z dokumentacją dotyczącą zdarzenia.

Uwaga: zdarzenie z roku 2012 nr polisy BWY/3005/1476, zdarzenie z roku 2013 nr polisy FWB/1118/1047

   
© GZ LZS