REGULAMIN DOBRZEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA w PIŁCE NOŻNEJ

 

 

I Postanowienia ogólne

Amatorska Ligi Orlika opiera się działalności społecznej organizatorów i osób biorących w niej udział. Jej celem jest propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszenie sprawności fizycznej, wzbudzenie zainteresowania sportem osób niezrzeszonych w klubach sportowych oraz prowadzenie rozgrywek pomiędzy zespołami biorącymi w niej udział, w myśl zasady fair play.

Rozgrywkami kierują organizatorzy. Ich zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów i rozpatrywanie sytuacji spornych.

 

II Zasady dotyczące zgłoszenia drużyn

1. Do ligi zostaną dopuszczone zespoły, które:

 • złożyły organizatorom formularz zgłoszeniowy zawierający nazwę drużyny oraz listę zawodników w niej występujących;

2. Udział w lidze mogą brać wyłącznie osoby nie posiadające aktualnej karty zawodnika w klubie piłkarskim. Punkt nie tyczy się zawodników powyżej 35 roku życia (rocznikowo 35 lat).

3. W jednej drużynie może występować maksymalnie 4 zawodników spoza gminy Dobrzeń Wielki.

4. Do meczu ligowego zostanie dopuszczony wyłącznie zawodnik wpisany na listę zawodników danej drużyny.

5. W czasie trwania ligi można dopisywać zawodników nie zgłoszonych wcześniej do udziału.

6. W czasie trwania ligi nie ma możliwości transferu zawodnika z jednej drużyny do drugiej, który wpisany był wcześniej do innego zespołu. Wyjątkiem jest:

 • przerwa zimowa i przerwa letnia od rozgrywek;

 • wycofanie się drużyny z rozgrywek.

7. Udział w rozgrywkach jest możliwy po opłaceniu składki członkowskiej przez każdego uczestnika w wysokości 10zł, 5zł uczniowie i studenci.

8. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu przez każdego wpisanego zawodnika.

 

III Zasady dotyczące rozgrywek

1. Rozgrywki będą prowadzone według zasad futsalu. Z tą różnicą:

 • każda drużyna składa się z 6 zawodników jednocześnie występujących na boisku, jednym z nich jest bramkarz;

 • W lidze gra się piłką przeznaczoną na nawierzchnie trawiaste (rozmiar 5);

 • Wykonawca rzutu z autu oraz rzutu wolnego musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 8 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki )

 • Z swoim bramkarzem można grać bez konieczności wyprowadzenia piłki za połowę;

 • 5 faul akumulowany (karany rzutem wolnym bezpośrednim obejmujący umyślne zagranie ręką, patrz przepisy punkt 14) jest karany przedłużonym rzutem karnym (półkole pola karnego). Po jego wykonaniu pula się zeruje. Zeruje się także po skończeniu połowy;

 • Za ubliżanie, głośne przeklinanie i niesportowe zachowanie zawodnicy, a także rezerwowi znajdujący się poza boiskiem, zostaną wykluczeni z gry na czas trwania meczu. Za wybitnie niesportowe zachowanie grozi dłuższa dyskwalifikacja.

 • Otrzymanie żółtej kartki wiąże się z karą 2 minutową. Kary się kumulują. 3 żółte oznaczają mecz pauzy dla zawodnika, który je nazbierał. Otrzymanie czerwonej oznacza dyskwalifikację zawodnika do końca meczu i granie w osłabieniu (5 graczy na boisku) przez 5 minut, lub do utraty bramki. Po tym na jego miejsce wchodzi inny zawodnik. Otrzymanie czerwonej kartki oznacza pauzę gracza w najbliższym meczu (nie dotyczy otrzymania czerwonej kartki w wyniku 2 żółtych w jednym meczu).

 • Każdy zawodnik na boisku ma obowiązek nosić ochraniacze na piszczele.

 • W ciągu ostatniej minuty meczu czas będzie zatrzymywany jeżeli piłka znajduje się poza polem gry i wynik jest remisowy lub występuje przewaga jednej bramki

 • Surowo zabrania się wykonywania wślizgów! Jedynie dopuszczalne będą wślizgi ratujące piłkę przed wyjściem za pole gry, jeżeli nie ma przy niej przeciwnika.

 

2. Miejscem rozgrywania meczów ligi będzie boisko z sztuczną nawierzchnią należące do Kompleksu Boisk Orlik Dobrzeń Wielki. Czas trwania meczu wynosi 2x 20 minut, przerwa 10 minut.

3. Jeżeli drużyna nie pojawi się na placu gry do 10 minut po godzinie rozpoczęcia meczu w liczbie minimum 5 zawodników to zostanie odgwizdany walkower 5:0 na jej niekorzyść.

4. Możliwe jest przełożenie meczu, pod warunkiem że:

 • organizator i drużyna przeciwna zostaną poinformowane 7 dni przed meczem wg terminarza;

 • zostanie uzyskana zgoda drużyny przeciwnej oraz organizatora na przełożenie meczu.

5. O miejscu w tabeli rozgrywek decyduje kolejno liczba zdobytych punktów, bezpośredni wynik spotkania, bilans bramkowy.

Za zwycięstwo przyznaje się 3pkt.

Za remis 1pkt.

Za porażkę 0pkt.

6. Każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać dowód tożsamości w czasie trwania rozgrywek.

7. W przypadku gdy okaże się, że zawodnik danej drużyny posiada aktualną kartę zawodnika w klubie piłkarskim lub kiedy w drużynie wystąpi więcej niż 4 zawodników spoza gminy to taka drużyna zostanie ukarana walkowerem 5:0 na jej niekorzyść.

8. W przypadku gdy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek wszystkie punkty z nią  zdobyte przez inne drużyny zostaną anulowane.

9. Jeżeli drużyna odda walkowerem 3 mecze ze swojej winy wtedy zostaje wykluczona z rozgrywek.

10. Każda drużyna musi posiadać odrębne stroje, tak by z łatwością na boisku można było rozpoznać swojego zawodnika. W przypadku, kiedy drużyna nie będzie posiadała swojego kompletu będzie musiała zagrać w narzutkach będących na wyposażeniu orlika.

 

IV Postanowienia końcowe

1. O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

2. Za porządek i bezpieczeństwo na obiekcie odpowiadają wszyscy – zgłoszeni zawodnicy i organizatorzy.

3. Za rzeczy zniszczone, zagubione i skradzione organizatorzy nie są odpowiedzialni.

4. Każdy zawodnik z opłacaną składką członkowską jest ubezpieczony od NW.

5. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie Kompleksu Boisk Orlik.

6. Każdy uczestnik Ligi jest zobowiązany podpisać oświadczenie, że jego stan zdrowia pozwala na udział w rozgrywkach sportowych oraz że bierze w nich udział na własne ryzyko.

 

Organizatorami Dobrzeńskiej Amatorskiej Ligi Orlika w Piłce Nożnej są:

Grzegorz Moskal,

Gerard Halama,

Mateusz Młynek 692 254 814 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

   
© GZ LZS