REGULAMIN DOBRZEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

 


Postanowienia ogólne

1.Dobrzeńska Amatorska Liga Piłki Siatkowej (DALPS) nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

2. Celem Ligi jest upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową oraz umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami grającymi w piłkę siatkową. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

3. Nadzór nad rozgrywkami sprawują organizatorzy których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów.  


Zgłoszenie drużyn

1. Do rozgrywek są dopuszczone tylko zespoły i zawodnicy z terenu gminy Dobrzeń Wielki

2. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:
- listę zawodników (min 6 osób)
- nazwę drużyny
- imię i nazwisko kapitana drużyny, telefon kontaktowy, oraz e-mail
- w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego
- kartę zgłoszenie drużyny składamy u organizatora rozgrywek przed rozegraniem pierwszego meczu ligowego. Karta zgłoszenia złożona w późniejszym terminie powoduje, że drużyna nie zostanie dopuszczona rozgrywek do chwili jej złożenia a jej wyniki będą weryfikowane jako walkower.
         
3. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na   oświadczeniu złożonym do Ligi. Zawodnik może zagrać w drużynie tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, że jego stan zdrowia pozwala na udział w rozgrywkach sportowych oraz że bierze w nich udział na własne ryzyko.

4. W przypadku drużyny - reprezentacji szkół musi w zgłoszeniu znaleźć się osoba sprawująca funkcję opiekuna – trenera.

5. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyn.. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów.

6. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników do końca rundy zasadniczej, pod warunkiem, że osoby nie były zgłoszone w innej drużynie i zawodnik został zgłoszony na dodatkowej liście zgłoszeń.

7. Drużyny mogą składać się z kobiet i mężczyzn, jednakże przepisy dotyczące wysokości siatki obowiązują tak jak w zawodach mężczyzn, czyli górna taśma siatki znajduje się na wysokości 243 cm.

8. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

9.  W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

10. Udział w rozgrywkach jest możliwy po opłaceniu składki członkowskiej przez każdego uczestnika w wysokości 10 zł ( za każdą rundę rozgrywek),  wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.

11. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednocześnie akceptacją regulaminu DALPS.Rozgrywki

1. Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem rozgrywek w hali sportowej Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim – terminarz będzie umieszczony na stronie internetowej Ligi.

2. Godzina rozpoczęcia meczu (podana w terminarzu) nie może ulec zmianie z powodu nieobecności jednej z drużyn lub niepełnego składu.  Drużyna (co najmniej 5 zawodników), która w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem.  

3. Dopuszcza się przełożenie terminu spotkania, warunkami są:

- organizator i drużyna przeciwna zostaną poinformowane 7 dni przed meczem wg terminarza,

- zostanie uzyskana zgoda drużyny przeciwnej oraz organizatora na przełożenie meczu.

4. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: www.pzps.pl )

5. Zawodnicy występujący w DALPS mają obowiązek posiadania dowodów tożsamości podczas meczów. Sędzia oraz kapitan drużyny przeciwnej mają prawo weryfikacji tożsamości zawodników drużyny przeciwnej.

6. Kierownik drużyny wypełnia protokół zawodów wpisując uprawnionych zawodników biorących udział w meczu i przekazuje go sędziemu zawodów.

7. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje następująca punktacja:

     3 pkt. za zwycięstwo 3-0 lub 3-1
     2 pkt. za zwycięstwo 3-2
     1 pkt. za porażkę 2-3
     0 pkt. za porażkę 0-3 lub 1-3

O kolejności w tabeli decyduje liczba punktów, stosunek setów,  lepszy stosunek małych punktów (zdobytych do straconych), a w przypadku identycznej liczby punktów i stosunku setów i punktów decyduje wynik bezpośredniego spotkania między drużynami.

8. Po rundzie zasadniczej 4 pierwsze zespoły przechodzą do fazy play-off (pierwsza drużyna z czwartą i druga drużyna z trzecią rozgrywają 2 mecze. Zwycięzcy tych dwóch par zagrają w finale  a przegrani zagrają o III miejsce ( jeden mecz) .

9. Aktualna tabela, oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

10. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi,  wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane.

11. Obowiązkiem gospodarza spotkania jest przygotowanie boiska do gry.


 
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.

2. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizatorzy nie odpowiadają.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych w tym piwa, na terenie szkoły.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub uszkodzone rzeczy w trakcie rozgrywania zawodów.

5. Każdy zawodnik z opłacaną składką członkowską  i jest ubezpieczony od NW.

6. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

7. Wszystkie sporne kwestie i niejasne sprawy należy zgłaszać i uzgadniać z koordynatorami ligi
 - Jan Kołodziej – 504836588 – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 - strona Ligi – gzlzsdobrzen.pl

 

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa dodatkowa

Zgoda rodziców

 

   
© GZ LZS